सत्याग्रही

पदे शिरीष नरहर

पदे शिरीष नरहर
 • नाव : पदे शिरीष नरहर.(Pader Shirish Narhar)
 • शहर : कोल्हापूर.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ७ डिसेंबर, १९७५.
 • स्फूर्तीस्थान : संघाची शाखा.
 • कारागृह : येरवडा पुणे.
 • कालावधी : ७ डिसेंबर, १९७५ ते २४ जानेवारी, १९७६.

 

परब दिलीप नारायण

परब दिलीप नारायण
 • नाव : परब दिलीप नारायण.(Parab Dilip Narayan)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पुणे महानगर.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ९ जानेवारी, १९७६.
 • जबाबदारी : मंडल प्रमुख.
 • स्फूर्तीस्थान : मा.प.पु.कै. गोळवलकर गुरुजी.

पांगुळ दत्तात्रय नारायण

पांगुळ दत्तात्रय नारायण
 • नाव : पांगुळ दत्तात्रय नारायण.(Pangul Dattatray Narayan)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ३० ऑक्टोबर, १९७५.
 • जबाबदारी : सत्याग्रही.
 • स्फूर्तीस्थान : भारत माता, शिवाजी महाराज.

पांडकर विकास धन्यकुमार

पांडकर विकास धन्यकुमार
 • नाव : पांडकर विकास धन्यकुमार.(Pandkar Vikas Dhanyakumar)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बारामती.
 • सत्याग्रहाची तारीख : २० नोहेंबर, १९७५.
 • स्फूर्तीस्थान : स्व. श्री. जनुभाऊ रानडे.

पाटणकर भारती / किंजवडेकर विद्या.

पाटणकर भारती / किंजवडेकर विद्या.
 • नाव : पाटणकर भारती / किंजवडेकर विद्या.(Mrs. Patankar Bharati)
 • जन्मतारीख : ११ मे, १९५७.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : विद्यार्थी परिषद.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर, १९७५.
 • स्फूर्तीस्थान : कै. सुमतीताई सुकळीकर नागपूर, कै. जयंतीबेन मेहता मुंबई.
 • सत्याग्रहाचे स्वरूप :

पाटोळे बाळासाहेब शंकर

पाटोळे बाळासाहेब शंकर
 • नाव : पाटोळे बाळासाहेब शंकर.(Patole Balasaheb Shankar)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पुणे.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १४ जानेवारी, १९७६.
 • जबाबदारी : संघाचा कार्यवाह.
 • स्फूर्तीस्थान : छ. शिवाजी महाराज.

पाठक जगदीश श्रीनिवास

पाठक जगदीश श्रीनिवास
 • नाव : पाठक जगदीश श्रीनिवास.(Pathak JagdishShrinivas)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १३ जानेवारी, १९७६.
 • कालावधी : दोन महिने.

पाठक जगादिश श्रीनिवास

पाठक जगादिश श्रीनिवास
 • नाव : पाठक जगादिश श्रीनिवास.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १३ जानेवारी, १९७६.
 • कालावधी : दोन महिने.

पाडळकर भालचंद्र गणपत

पाडळकर भालचंद्र गणपत
 • नाव : पाडळकर भालचंद्र गणपत. (बापू) (Padalkar Bhalchandra Ganapat)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : २० नोहेंबर, १९७६.
 • जबाबदारी : मुख्य शिक्षक – बाजीप्रभू सायं शाखा.

पारखी मधुसूदन वासुदेव

पारखी मधुसूदन वासुदेव
 • नाव : पारखी मधुसूदन वासुदेव.(Parkhi Madhusudan Vasudev)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १४ जानेवारी, १९७६.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : कै. नानाराव ढोबळे.
 • सत्याग्रहाचे स्वरूप : रस्ता अडवून घोषणा दिल्या. सांघिक गीतगायन.

Pages