सत्याग्रही

ढवळे शाम बाबुराव

ढवळे शाम बाबुराव
 • नाव : ढवळे शाम बाबुराव. (Dhawale Sham Baburao)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पुणे शाखा.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १४ जानेवारी, १९७६.
 • कारागृह : येरवडा जेल पुणे.
 • कालावधी : १४ जाने.७६ ते ११ एप्रिल ७६.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.

तेलंग भालचंद्र प्रभाकर

तेलंग भालचंद्र प्रभाकर
 • नाव : तेलंग भालचंद्र प्रभाकर.(Telang Bhalchandra Prabhakar)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : २१ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : डॉ. हेडगेवार.

तेलंग श्रीनिवास प्रभाकर

तेलंग श्रीनिवास प्रभाकर
 • नाव : तेलंग श्रीनिवास प्रभाकर.(Telang Shrinivas Prabhakar)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : डिसेंबर, १९७५ / ५ जानेवारी, १९७६. कॉमनवेल्थ बॅच.
 • जबाबदारी : तरुण गटनायक.
 • स्फूर्तीस्थान : प.पु भगवा ध्वज, प.पुजनीय हेडगेवार, प.पु. गोळवलकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.

दाते अशोक नीलकंठ

दाते अशोक नीलकंठ
 • नाव : दाते अशोक नीलकंठ. (Date Ashok Nilakanth)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
 • ई-मेल : aashok.date@gmail.com
 • जबाबदारी : नाही.
 • स्फूर्तीस्थान : स्वामी विवेकानंद.

दाते ज्योती

दाते ज्योती
 • नाव : दाते ज्योती नि. (सौ. पावसकर सरिता शि.)(Date Jyoti)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पुणे.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर, १९७५.
 • स्फूर्तीस्थान : विवेकानंद, गुरुजींचे विचार.
 • सत्याग्रहाचे स्वरूप : मॉडर्न कॉलेजमध्ये घोषणा देत सत्याग्रह केला. 

दीक्षित श्रीधर मधुकर

दीक्षित श्रीधर मधुकर
 • नाव : दीक्षित श्रीधर मधुकर .
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : मी स्वतंत्र नागरिक या नात्याने सत्याग्रह केला. परंतु, आयोजनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अ. भा. वी. प. यांचा पुढाकार होता. 
 • ई-मेल : smrajadixit@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसें. १९७५.

देशपांडे दिलीप वामन

देशपांडे दिलीप वामन
 • नाव : देशपांडे दिलीप वामन.(Deshpande Dilip Vaman)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : वासुदेवराव देशपांडे यांचे बरोबर होतो.
 • स्फूर्तीस्थान : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाचे स्वरूप : घोषणा देत देत पायी सत्याग्रह केला होता.

देशपांडे धनंजय रामचंद्र

देशपांडे धनंजय रामचंद्र
 • नाव : देशपांडे धनंजय रामचंद्र. (Dhananjay Ramchandra Deshpande)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.

देशपांडे भालचंद्र(बाळू) आत्माराम

देशपांडे भालचंद्र(बाळू) आत्माराम
 • नाव : देशपांडे भालचंद्र(बाळू) आत्माराम. (Deshpande Bhalchandra(balu) Aatmaram)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर १९७५.
 • कारागृह : येरवडा, विसापूर.
 • कालावधी : ११ डिसेंबर, ७५ ते २४ जानेवारी, ७६
 • जबाबदारी : शाखा शिक्षक.

देशपांडे सतीश दिनकर

देशपांडे सतीश दिनकर
 • नाव : देशपांडे सतीश दिनकर.(Deshpande Satish Dinkar)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : medeshpande@yahoo.com  
 • सत्याग्रहाची तारीख : २१ डिसेंबर १९७५.
 • कारागृह : येरवडा कारागृह आणि विसापूर.

Pages