सत्याग्रही

जांभेकर अभय सुरेश

जांभेकर अभय सुरेश
 • नाव : जांभेकर अभय सुरेश.(Mr. Jambhekar Abhay Suresh)
 • जन्मतारीख : ३१ जुलै, १९५८.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : abhay.jambhekar@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : १४ नोहेंबर.

जाधव रविकांत बाबुराव

जाधव रविकांत बाबुराव
 • नाव : जाधव रविकांत बाबुराव.(Mr. Jadhav Ravikant Baburao)
 • जन्मतारीख : १ एप्रिल, १९५९.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ६ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : श्री छत्रपती शिवाजी महाराज.

जोशी अनिल रामचंद्र

जोशी अनिल रामचंद्र
 • नाव : जोशी अनिल रामचंद्र.(Mr. Joshi Anil Ramchandra)
 • जन्मतारीख : २८ डिसेंबर, १९५८.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : anil58joshi@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : ३० ऑक्टोबर, १९७५.

जोशी दत्तात्रय सिद्धेश्वर

जोशी दत्तात्रय सिद्धेश्वर
 • नाव : जोशी दत्तात्रय सिद्धेश्वर.(Mr. Joshi Dattatray Siddheshwar )
 • जन्मतारीख : २७ मे, १९४३.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • जबाबदारी : संघाचा मंडलप्रमुख. 
 • स्फूर्तीस्थान : छ. शिवाजी महाराज व डॉ. हेडगेवार.
 • कारागृह : नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह.

जोशी नंदलाल पंढरीनाथ

जोशी नंदलाल पंढरीनाथ
 • नाव : जोशी नंदलाल पंढरीनाथ.(Mr. Joshi Nandlal Pandharinath)
 • जन्मतारीख : १७ मे, १९५९.
 • शहर : अहमदनगर.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : joshinandlal@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : १८ डिसेंबर, १९७५.

जोशी मुकुंद विश्वनाथ

जोशी मुकुंद विश्वनाथ
 • नाव : जोशी मुकुंद विश्वनाथ.(Mr. Joshi mukund Vishwanath)
 • जन्मतारीख : १४ ऑक्टोबर, १९५४.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : mukund_joshi54@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : १० डिसेंबर, १९७५.

जोशी मोरेश्वर नागनाथ

जोशी मोरेश्वर नागनाथ
 • नाव : जोशी मोरेश्वर नागनाथ.(Mr. Joshi Moreshwar Nagnath)
 • जन्मतारीख : ३० सप्टेंबर, १९४८.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १८ नोहेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : घोषशाखा कार्यवाहक.

ठाकूर शंतनू प्रभाकर

ठाकूर शंतनू प्रभाकर
 • नाव : ठाकूर शंतनू प्रभाकर.(Thakur Shantanu Prabhakar)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ३० ऑक्टोबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : परम पूज्य श्री गुरुजी.

डॉ. नेरलेकर रवींद्र उर्फ दीपक गोविंद

डॉ. नेरलेकर रवींद्र उर्फ दीपक गोविंद
 • नाव : डॉ. नेरलेकर रवींद्र उर्फ दीपक गोविंद.(Dr. Nerlekar Ravindra Govind)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पुणे महानगर.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ३० डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : सत्याग्रही.
 • स्फूर्तीस्थान : स्व.पं. दीनदयाळजी उपाध्याय.

ढमाले शामकांत महिपतराव.

ढमाले शामकांत महिपतराव.
 • नाव :  ढमाले शामकांत महिपतराव. (Dhamale Shamkant Mahipatrao)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • सत्याग्रहाची तारीख : २० नोहें. १९७५.
 • कारागृह : येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : swanil.dhamale46@gmail.com

Pages