सत्याग्रही

गायकवाड चंद्रकांत निवृत्ती

गायकवाड चंद्रकांत निवृत्ती
 • नाव : गायकवाड चंद्रकांत निवृत्ती.(Gaikwad Chadrakant Nivrutti)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद.
 • जन्मतारीख : २० जुलै, १९५८.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : मा.पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी.

गायकवाड वसंत दिनकर

गायकवाड वसंत दिनकर
 • नाव : गायकवाड वसंत दिनकर.(Mr. Gaikwad Vasant Dinkar)
 • जन्मतारीख : ३० मे १९५१.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : शिवसेना.
 • सत्याग्रहाची तारीख : २७ ते २९ जून, १९७५.
 • जबाबदारी : शाखा प्रमुख.   
 • सत्याग्रहाचे स्वरूप : आणीबाणी विरोधात मोर्चा.

गिते विलास सदाशिव

गिते विलास सदाशिव
 • नाव : गिते विलास सदाशिव.(Mr. Gite Vilas Sadashiv)
 • जन्मतारीख : १ जून, १९४९.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : भारतीय जनसंघ.
 • ई-मेल : preetam.gite@gmail.com

गोखले विश्वास यशवंत

गोखले विश्वास यशवंत
 • नाव : गोखले विश्वास यशवंत.(Gokhale Vishwas Yashwant)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • जन्मतारीख : ८ एप्रिल, १९४६.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १७ नोहेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : संघाची शाखा.

गोडसे अरुण गंगाधर

गोडसे अरुण गंगाधर
 • नाव : गोडसे अरुण गंगाधर.(Mr. Godase Arun Gangadhar)
 • जन्मतारीख : ५ फेब्रुवारी, १९४९.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना :राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • स्फूर्तीस्थान : माझे वडील श्री. गंगाधर गोडसे आणि माझी आई कृष्णाबाई गोडसे.
 • सत्याग्रहाचे स्वरूप : सारसबागेपाशी घोषणा दिल्या व पत्रके वाटली.

घळसासी मुरलीधर पूर्णप्रज्ञ

घळसासी मुरलीधर पूर्णप्रज्ञ
 • नाव : घळसासी मुरलीधर पूर्णप्रज्ञ.(Ghalasasi Muralidhar Purnpradnya)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : भारतीय जनसंघ.
 • जन्मतारीख : ८ नोहेंबर, १९५५.
 • ई-मेल : ghalasasimurlidhar@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : १० डिसेंबर, १९७५.

घाटपांडे रवींद्र कृष्ण

घाटपांडे रवींद्र कृष्ण
 • नाव : घाटपांडे रवींद्र कृष्ण.(Ghatpande Ravindra Krushn)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • जन्मतारीख : १७ जानेवारी, १९५४.
 • ई-मेल : ravi.ghatapande@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : १८ डिसेंबर १९७५-७६.

जगताप विठ्ठल नरसिंहराव

 • नाव : जगताप विठ्ठल नरसिंहराव.(Mr. Jagtap vVtthal Narsighrao)
 • जन्मतारीख : १ जानेवारी, १९५५.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
 • जबाबदारी : नायक.
 • स्फूर्तीस्थान : परमपूज्य बाळासाहेब देवरस. (संघचालक).

जगताप हिरामण सोनबा

जगताप हिरामण सोनबा
 • नाव : जगताप हिरामण सोनबा.(Mr. Jagtap Hiraman Sonba)
 • जन्मतारीख : ४ ऑक्टोबर, १९५१.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
 • सत्याग्रहाची तारीख : २७ नोहेंबर १९७५.
 • जबाबदारी : मंडल प्रमुख.
 • स्फूर्तीस्थान : छत्रपती शिवाजी महाराज.

जस्ते गोविंद केशव

जस्ते गोविंद केशव
 • नाव : जस्ते गोविंद केशव.(Mr.Jaste Govind Keshav)
 • जन्मतारीख : १ जानेवारी, १९५७.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : gkjaste2015@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : २ जानेवारी, १९७६.
 • जबाबदारी : शाखा मुख्याशिक्षक.

Pages