सत्याग्रही

कै. पाठक राजेंद्र वसंत

कै. पाठक राजेंद्र वसंत
 • नाव : कै. पाठक राजेंद्र वसंत.(Late.Pathak Rajendra Vasant)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • स्फूर्तीस्थान : गोळवलकर गुरुजी.
 • कारागृह : येरवडा पुणे व विसापूर नगर.

कै. प्रभुदेसाई कृष्णकांत सीताराम

कै. प्रभुदेसाई कृष्णकांत सीताराम
 • नाव : कै. प्रभुदेसाई कृष्णकांत सीताराम.(Prabhudesai Krushnkant Sitaram)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • स्फूर्तीस्थान : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • कारागृह : येरवडा जेल पुणे, महाराष्ट्र.
 • कालावधी : १९ महिने.

कै. सौ. गोरे कलावती चंदकांत

कै. सौ. गोरे कलावती चंदकांत
 • नाव :  कै. सौ. गोरे कलावती चंदकांत.(Gore kalawati Chadrakant)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ.
 • जन्मतारीख : १९४०.
 • सत्याग्रहाची तारीख : डिसेंबर १९७५ ते जानेवारी १९७६.
 • कारागृह : येरवडा कारागृह (पुणे).
 • कालावधी : ४५ दिवस.

खांदाट बाळकृष्ण माणिकराव

खांदाट बाळकृष्ण माणिकराव
 • नाव : खांदाट बाळकृष्ण माणिकराव.(Mr. Khandat Balkrushn Manikrao)
 • जन्मतारीख : २९ नोहेंबर, १९४९.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ४ जानेवारी, १९७६.
 • जबाबदारी : मंडळ कार्यवाहक.

खाडे विजया हरिभाऊ

खाडे विजया हरिभाऊ
 • नाव : खाडे विजया हरिभाऊ.(Khade Vijaya Haribhau)
 • जन्मतारीख : ३ जानेवारी, १९३२.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : डिसेंबर १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : शिवाजी महाराज.

खाराईत नीला दत्तात्रय

खाराईत नीला दत्तात्रय
 • नाव : खाराईत नीला दत्तात्रय.(Kharait neela Dattatray)
 • जन्मतारीख : १ जून, १९५८.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : विद्यार्थी परिषद, पुणे.
 • सत्याग्रहाची तारीख : २६ डिसेंबर, १९७५.
 • स्फूर्तीस्थान : मा. अटलबिहारी वाजपेयी.

खिस्ती संजीव बद्रीनाथ

खिस्ती संजीव बद्रीनाथ
 • नाव : खिस्ती संजीव बद्रीनाथ.(Mr. Khisti Sanjiv Badrinath)
 • जन्मतारीख : २२ मे, १९५७.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : sanjeevkhisty@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : १८ डिसेंबर.१९७५.

खुर्द दिलीप चंद्रकांत

खुर्द दिलीप चंद्रकांत
 • नाव : खुर्द दिलीप चंद्रकांत.(Mr. khurd Dilip Chandrakant )
 • जन्मतारीख : २६ डिसेंबर, १९५४.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १८ नोहेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : संघ शाखा.

गंधे राजन रघुनाथ

गंधे राजन रघुनाथ
 • नाव : गंधे राजन रघुनाथ.(Mr. Gandhe Rajan Raghunath)
 • जन्मतारीख : २ मार्च १९५६.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कसबापेठ पुणे.
 • ई-मेल : gandheadwait@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर १९७५.

गाडगीळ सुनील नीलकंठ

गाडगीळ सुनील नीलकंठ
 • नाव : गाडगीळ सुनील नीलकंठ. (Gadgil Sunil Nilkanth )
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : पतित पावन संघटना.
 • ई-मेल : sunilgadgil@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : १४ जानेवारी १९७५.
 • कारागृह : येरवडा कारागृह.
 • कालावधी : दोन महिने कारावास.

Pages