सत्याग्रही

हेगडे शंकर कोरागा

हेगडे शंकर कोरागा
  • नाव : हेगडे शंकर कोरागा.(Hegade Shankar Koraga)
  • शहर : उडेपी
  • राज्य : कर्नाटक
  • संघटना : जनसंघ
  • जन्मतारीख : ३१ डिसेंबर १९४७.
  • ई-मेल : reshmahegde21@yahoo.com
  • सत्याग्रहाची तारीख : १९ नोहेंबर १९७५.
  • जबाबदारी : कार्यकर्ता.

Pages