सत्याग्रही

कापरे माधव मारुती

कापरे माधव मारुती
 • नाव : कापरे माधव मारुती.(Mr. Kapare Madhav Maruti)
 • जन्मतारीख : २५ सप्टेंबर, १९५७.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • ई-मेल : madhav.karpe25@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.

कालगांवकर दत्तात्रय मारुती

कालगांवकर दत्तात्रय मारुती
 • नाव : कालगांवकर दत्तात्रय मारुती.(Mr. Kalgaonkar Dattatray Maruti)
 • जन्मतारीख : १ जून, १९४२.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
 • सत्याग्रहाची तारीख : नोहेंबर १९७६
 • जबाबदारी : जिल्हा कार्यवाहक – सातारा जिल्हा.

काळे अशोक दत्तात्रय

काळे अशोक दत्तात्रय
 • नाव : काळे अशोक दत्तात्रय.(Mr. Kale Ashok Dattatray)
 • जन्मतारीख : २९ जुलै, १९४४.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १८ नोहेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : तालुका कार्यवाहक, भोर.
 • स्फूर्तीस्थान : संघाची शाखा.

काळे वेदांग उपेंद्र

काळे वेदांग उपेंद्र
 • नाव : काळे वेदांग उपेंद्र.(Mr. Kale Vedang Upendra)
 • जन्मतारीख : ८ सप्टेंबर, १९५६.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : vedang_kale@yahoo.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : ७ डिसेंबर, १९७५.

किवळकर उल्हास नीलकंठ

किवळकर उल्हास नीलकंठ
 • नाव : किवळकर उल्हास नीलकंठ.(Mr. Kivalkar Ulhas Nilkanth)
 • जन्मतारीख : १ सप्टेंबर, १९५४.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : unkiwalkar@gmail.com    
 • सत्याग्रहाची तारीख : दि. २१ डिसेंबर, १९७५.

कु. गोखले मेधा कृष्ण.

 • नाव : कु. गोखले मेधा कृष्ण. (श्रीमती लिमये अनुपमा सुरेश)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर.
 • जबाबदारी : कार्यकर्ती.
 • स्फूर्तीस्थान : मा. अनिरुद्ध देशपांडे सर.

कु. फडके अमला बळवंत

 • नाव : कु. फडके अमला बळवंत.(Fadake Amla Balwant)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : कार्यकर्ती.
 • स्फूर्तीस्थान : आई-वडील.

कुलकर्णी अरुण शिवाजी

कुलकर्णी अरुण शिवाजी
 • नाव : कुलकर्णी अरुण शिवाजी.(Mr. Kulkarni Arun Shivaji)
 • जन्मतारीख : २५ मार्च, १९४८.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : डिसेंबर, ७५ ते १९ फेब्रुवारी ७६
 • जबाबदारी : मंडळ प्रमुख, कोथरूड.

कुलकर्णी अविनाश शिवाजी

कुलकर्णी अविनाश शिवाजी
 • नाव : कुलकर्णी अविनाश शिवाजी.(Mr. kulkarni Avinash Shivaji)
 • जन्मतारीख : ३० ऑक्टोबर, १९५४.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : kushalmudran@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : १४ जानेवारी, १९७६.

कुलकर्णी दिलीप दत्तात्रय

कुलकर्णी दिलीप दत्तात्रय
 • नाव : कुलकर्णी दिलीप दत्तात्रय.(Mr. kulkarni Dilip Dattatray)
 • जन्मतारीख : २८ एप्रिल, १९५७.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ – सहजीवन सायम.
 • ई-मेल : dilipkul57@gmail.com
 • जबाबदारी : गट-नायक (सहजीवन सायम).

Pages