सत्याग्रही

पारखी शिवनाथ विष्णू

पारखी शिवनाथ विष्णू
 • नाव : पारखी शिवनाथ विष्णू.(Parakhi Shivnath Vishnu)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : १८ नोहेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : संघाची शाखा.

पावसकर श्रीराम हरी

पावसकर श्रीराम हरी
 • नाव : पावसकर श्रीराम हरी.(पावसकर श्रीराम हरी )
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : २० नोहेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : तुकडी प्रमुख.
 • सत्याग्रहाचे स्वरूप : घोषणा देत मिरवणूक काढली.
 • कारागृह : बारामती, येरवडा (पुणे), विसापूर.

पुरोहित दिलीप रामचंद्र

पुरोहित दिलीप रामचंद्र
 • नाव : पुरोहित दिलीप रामचंद्र.(Purohit Dilip Ramchandra)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ७ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : चाणक्य सायं शाखेचा मुख्य शिक्षक.
 • स्फूर्तीस्थान : स्वा. सावरकर.

पोटे शशिकांत वसंत

पोटे शशिकांत वसंत
 • नाव : पोटे शशिकांत तथा नारायण वसंत.(Pote Shashikant Vasant)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : प.पु. गोळवलकर गुरुजी व प.पु. बाळासाहेब देवरस.

पोपटी केशव तुकाराम

पोपटी केशव तुकाराम
 • नाव : पोपटी केशव तुकाराम.(Popati Keshav Tukaram)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ६ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : मा. बाबासाहेब देवरस.

पोळ सुहास नारायण

पोळ सुहास नारायण
 • नाव : पोळ सुहास नारायण.(Pol Suhas Narayan)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ३० नोहेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.

पोळेकर शाम पांडुरंग

पोळेकर शाम पांडुरंग
 • नाव : पोळेकर शाम पांडुरंग.(Polekar Sham Pandurang)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना :  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
 • सत्याग्रहाची तारीख : १८ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक.
 • स्फूर्तीस्थान : शिवाजी महाराज.

प्रसादे वसंत दत्तात्रेय

प्रसादे वसंत दत्तात्रेय
 • नाव : प्रसादे वसंत दत्तात्रेय.(Prasade Vasant Dattatrey)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : भारतीय जनसंघ.
 • सत्याग्रहाची तारीख : २४ नोहेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : पुणे महानगरपालिका सदस्य.
 • स्फूर्तीस्थान : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार, शिवाजी महाराज, स्वा. सावरकर.

प्रा. खेडकर जयंत विनायक

प्रा. खेडकर जयंत विनायक
 • नाव : प्रा. खेडकर जयंत विनायक.(Mr. Khedkar jayant Vinayak)
 • जन्मतारीख : ११ सप्टेंबर, १९५४.
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.
 • ई-मेल : jayantkhedkar37@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : ७ डिसेंबर, १९७५.

फडके शैलजा शिवराम

फडके शैलजा शिवराम
 • नाव : फडके शैलजा शिवराम. (शैला सोमण)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद.
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ डिसेंबर, १९७५.
 • जबाबदारी : सक्रीय कार्यकर्ती.
 • स्फूर्तीस्थान : श्री. जयप्रकाश नारायण.

Pages