प्रकाश देव यांचे अनुभव

ही खरेच सत्त्वपरीक्षा ! या आंदोलनात जे तुरुंगात होते त्यापेक्षा बाहेर असलेल्यांचे योगदान मोठे होते. आम्ही मिसबंदी तुरुंगात असूनही मुक्त होतो, निर्धास्त होतो आणि बाहेरील प्रत्येक जण तणावात होता. त्यांच्या अविरत कष्टा शिवाय पुढील यश अशक्य होते. त्या सर्वांचे हे ऋण आहे. त्या सर्व ज्ञात अज्ञात व्यक्तींना सादर प्रणाम!