नाईक महादेव यल्लप्पां

 नाईक महादेव यल्लप्पां
  • नाव : नाईक महादेव यल्लप्पां.(Naik mahadev Yallappa)
  • शहर : पुणे.
  • राज्य : महाराष्ट्र.
  • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
  • सत्याग्रहाची तारीख : डिसेंबर १९७५.
  • जबाबदारी : स्वयंसेवक
  • स्फूर्तीस्थान : शिवाजी महाराज.
  • सत्याग्रहाचे स्वरूप : आम्ही महादेव मंदिरापासून खडकी पुणे-३ या ठिकाणाहून ४ लोक घोषणा देत निघालो. नंतर आम्हाला गांधी चौकात संध्याकाळी ६.०० वा. अटक करण्यात आली होती.
  • कालावधी : ३ महिने शिक्षा 
  • आठवणी : १९७५ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रांत संघचालक होते बाबा भिडे. तेच आमचे प्रेरणास्थान होते.