नाईक बश्वराज यल्लप्पां

नाईक बश्वराज यल्लप्पां
 • नाव : नाईक बश्वराज यल्लप्पां.(Naik bashwraj Yallapa)
 • शहर : पुणे.
 • राज्य : महाराष्ट्र.
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
 • सत्याग्रहाची तारीख : डिसेंबर १९७५.
 • जबाबदारी : स्वयंसेवक 
 • स्फूर्तीस्थान : शिवाजी महाराज.
 • सत्याग्रहाचे स्वरूप : आम्ही महादेव मंदिर, खडकी, पुणे ३ या ठिकाणाहून ४ लोक निघालो. नंतर गांधी चौकापर्यंत घोषणा देत गेलो व नंतर आम्हाला संध्याकाळी ६.०० वा. गांधी चौकात अटक करण्यात आली.
 • कारागृह : सुरुवातीला येरवडा कारागृह नंतर विसापूर कारागृह. (२ महिने).
 • कालावधी : ३ महिने
 • आठवणी : १९७५ साली बाबा भिडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रांत संघचालक होते. तेच आमच्या सर्वांचे प्रेरणास्थान होते.