आपटे महेश बाळकृष्ण

आपटे महेश बाळकृष्ण
 • नाव : आपटे महेश बाळकृष्ण(Apte Mahesh Balkrushn)
 • पत्ता : ४ ब ‘स्नेह’ हनुमाननगर पुणे – ४११०१६
 • शहर :पुणे
 • राज्य : महाराष्ट्र
 • संघटना :राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
 • जन्मतारीख : १५-१०-१९५८
 • संपर्क  : ०२०-२५६६१०६० , ९४२२५०६४७०
 • ई-मेल : maheshapte15@gmail.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : ३०-१०-१९७५
 • स्फूर्तीस्थान : मा. राजाभाऊ लवळेकर सर
 • सत्याग्रह स्वरूप : अपोलो टॉकीज शोले सिनेमा सुटायच्यावेळी व सुरु होतेस ६ वाजता सायंकाळी दोनही गेटवर फटाक्याची माळ लावून सुमारे ४५ मिनिट ते ६० मिनिटांपर्यंत सत्याग्रह केला.
 • कारागृह : येरवडा आणि विसापूर
 • कालावधी  : ४० दिवस