आणीबाणी आठवणी - अनिरुद्ध खोले

आणीबाणीचा काळ अत्यन्त कठीण होता.अनेकांना त्याच्या यातना भोगाव्या लागल्या. झालं गेलं विसरून जा असं कसं म्हणता येईल? ब्रिटिशांच्या काळात किमान सामान्य जनतेची सहानुभूती होती,पण आणीबाणीच्या काळात आपलेच परके झाले होते.अनेक जणांना अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली. जवळचे आप्तस्वकीय ओळख दाखवेनासे झाले. दरवाजे बंद होऊ लागले.सगळीकडे अंधारच अंधार.
या सरकारने मानधन देण्याचे ठरवले हे उत्तम झाले. त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी जी पापे केली त्यातुन थोडेतरी उतराई होऊ शकेल. बाकी आणीबाणी भयानक होती हे ठसवणे आवश्यक आहे.