आठवले दत्तात्रय पुरुषोत्तम

आठवले दत्तात्रय पुरुषोत्तम
 • नाव : आठवले दत्तात्रय पुरुषोत्तम(Aathawale Dattatray Purushottam)
 • पत्ता : १२ सुमती अपार्टमेंट, ४ थी गल्ली, डहाणूकर कॉलनी कोथरूड, पुणे – ४११०३८
 • शहर : पुणे
 • राज्य : महाराष्ट्र 
 • संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
 • जन्मतारीख : ३१ मे १९५०
 • संपर्क  : ०२०२५३९३५०८ , ९४२२००७५६२
 • ई-मेल : k_athavale@yahoo.com
 • सत्याग्रहाची तारीख : ११ जाने १९७६
 • सत्याग्रह कालावधी  : १ महिना , १० फेब्रु १९७६
 • सत्याग्रह स्वरूप : वालचंदनगर (जि. पुणे) ही कॉलनी आहे. आठवडे बाजारात सत्याग्रह सुरु केला व घोषणा देत फिरलो.
 • कारागृह : इंदापूर (जि. पुणे)